เมื่อลาบราดอร์เกิดตกใจ ก็ลำบากเจ้าของ

น้องกลัว..

เมื่อจู่ๆเจ้าหมาลาบราดอร์ตัวใหญ่ เกิดตกใจกลัวบันไดเลื่อน ก็ต้องเดือดร้อนให้เจ้าของอุ้ม ถ้ามันตัวเล็กๆจะไม่แปลกเลย นี่ตัวใหญ่ไม่น้อยกว่าคนนะ